Roskilde Festival 2019

 

Kontrakt som frivillig med Roskildejob (Skovvejens Blå Spejdere)

 

Læs venligst nedenstående punkter inden du melder dig som frivillig hos Roskildejob.

For at forhindre misbrug af armbånd og for at sikre faste retningslinjer mellem Roskildejob og de frivillige, er det nødvendigt at bede dig om at læse og acceptere nedenstående betingelser:

 

·     Dit armbånd udleveres til dig på den betingelse, at du arbejder 3 x 10 timer eller 4 x 8 timer (inkl. briefing) på Roskilde Festival 2019. For døgnvagtledere er arbejdstiden 1 x 26 timer ekskl. briefing. Du har tidligere modtaget en plan over de vagter, du er blevet tildelt. Det er disse vagter, du forpligter dig til at møde til. Du må ikke forlade din vagt, før du bliver afløst.

·     Dit armbånd er nummereret i dit navn. Armbåndet må ikke fjernes eller overdrages til andre.

·     Du må ikke møde på vagt i påvirket tilstand, og det er ligeledes ikke tilladt at indtage alkohol eller euforiske stoffer under vagterne

·    Hvis du ikke opfylder ovenstående betingelser, får du klippet dit armbånd og bliver bortvist fra Roskilde Festival. Derudover vil du modtage en afgift på 1.000 DKK pr. vagt, som du udebliver fra. Herudover vil du blive opkrævet et kontrolgebyr på 3.500 DKK (svarende til afgiften for at hoppe over hegnet) oveni afgiften pr vagt du ikke har varetaget. Undlader du at betale afgiften, overtager Roskilde Festivals advokater sagen, og du vil ikke kunne arbejde på Roskilde Festival fremover.

·    Hvis du bliver syg, skal du meddele dette til døgnvagtlederen før vagten begynder, samtidig med at du afleverer dit armbånd tilbage til Roskildejob. Hvis du ikke følger denne procedure vil din sygdom blive behandlet som en udeblivelse (se ovenfor).

·   Såfremt du møder forsinket til en vagt, vil Roskildejob bedømme forsinkelsen individuelt og fastsætte en eventuel regning herfor proportionalt, svarende til den tid, du er udeblevet fra vagten.

·    Mister du dit armbånd, kan det ikke erstattes. Hvis dit armbånd knækker (eller ser ud til at være ved at knække), kan det erstattes, såfremt du afleverer armbåndet i Check-In (se ”Værd at vide”). Du skal medbringe billedlegitimation. Du er selv ansvarlig for at få armbåndet byttet.

·   Du er personligt ansvarlig for det udstyr, du får udleveret i forbindelse med vagterne, hvilket betyder, at du skal erstatte udstyret, hvis du mister det, mens du har det i din varetægt. Du må intet tidspunkt videregive udleveret udstyr til andre end de frivillige fra Roskildejob.

·    I forbindelse med denne kontrakt skal du betale et depositum på 1.000 DKK til Roskildejob. Depositummet vil blive tilbagebetalt, når Roskilde Festival er afsluttet, og du har opfyldt kontrakten. Depositum indbetales til Mobilepay nummer 94819 eller alternativt til 7045-1154853 mrk. navn samt eget kontonummer (for tilbagebetaling).

·    Roskildejob må registrere dig i vores mailliste til brug for Roskilde Festival næste år. Du kan til enhver tid bede om at blive slettet fra maillisten igen. Anmodning herom skal sendes til info@roskildejob.dk.

 

 

Udfyld venligst følgende punkter:

 

Navn:                                                                 Festivalarmbåndsnummer:

                                                                           (Udfyldes af Roskildejob)

 

Adresse:

 

 

 

 

Telefonnummer:

 

Fødselsdato:

 

 

Jeg bekræfter at have læst og forstået ovenstående aftalevilkår samt at have fået uddelt festivalarmbånd, vagtplan og evt. infobrev.

Dato:                                                   Underskrift: Godkendt via tilmeldingsformular