Tilmeldingskema for vagtledere i pantboden (kun tilmelding efter aftale)

Tilmelding

I skemaet kan du skrive, hvilken vagt du ønsker. Roskildejob vil forsøge efter bedste evne at honerere dit ønske; men vi forbeholder os retten til at rokere. Ved rokade får du så vidt muligt besked i god tid.

Dagledere 1

 Dagledere 2
 Dagledere 3
 Dagledere 4

Lørdag 29.6 1500-0400
Fredag 5.7 1000-1800


Søndag 30.6 1700-0400
Lørdag 6.7 1000-1800


Mandag 1.7 1700-0400
Søndag 7.7 1000-1800

 

Tirsdag 2.7 1700-0400
Søndag 30.6 1000-1800

       
Tilmeld dig som DL 1 Tilmeld dig som DL 2 Tilmeld dig som DL 3
Tilmeld dig som DL 4
Tilmeldte:
 Tilmeldte:
 Tilmeldte: Tilmeldte:
Natalie Balle-Larsen
Frederik Henriksen
Jennifer
Marinus H. Christensen
Amanda Balle-Larsen
Isabella Sørensen
Pernille

Villads L. Svendsen

  
  
  
Dagledere 5
 Dagledere 6
 

Dagledere 7

 

Dagledere 8

Onsdag 3.7 1700-0400
Mandag 1.7 1000-1800

 

Torsdag 4.7 1700-0400
Tirsdag 2.7 1000-1800

 

Fredag 5.7 1700-0400
Onsdag 3.7 1000-1800

 

Lørdag 6.7 1700-0400
Torsdag 4.7 1000-1800

    
  
Tilmeld dig som DL 5 Tilmeld dig som DL 6 Tilmeld dig som DL 7 Tilmeld dig som DL 8
Tilmeldte:
  Tilmeldte:  Tilmeldte: Tilmeldte:
Celine Hvidtfeldt
Gry Lykke Schmidt
Christina
Alexander Egensberg
Caroline

Mads Kleis

Vaina
Amalie Hørlyck
       

Arbejdsbeskrivelse

Roskildejob har to vagtledere (DL) per døgn med det overordnede ansvar for løsningen af vores opgave det pågældende døgn.

 

DL refererer til foreningslederne fra Roskildejob, og de skal i fællesskab med disse løse alle spørgsmål/problemer så hurtigt som mulig. Det vigtigste er, at opgaven løses til alles tilfredshed.

 

DL har det overordnede ansvar for driften af den pantbod, som Roskildejob er ansvarlig for.

Vagtskifte er hver dag kl. 1000 og 1800. DL møder kl. 0930 hhv. 1700 og gennemgår både pantboden og opgaverne sammen med aftrædende DL. Såfremt overtagelsen af opgaven ikke er på plads og sikkert afklaret til kl. 1800, forbliver de aftrædende DL i pantboden indtil overdragelsen har fundet sikkert sted.

 

DL løser følgende opgaver:

  • Daglige repræsentanter for Roskildejob
  • Sikrer at de hjælpere, der skal på vagt, også er mødt til tiden eller kontakter dem telefonisk.
  • Fordeler opgaverne i pantboden på overordnet plan.
  • Bestiller i god tid sække, handsker, forklæder o.lign.
  • Træder til og hjælper med øvrige opgaver i pantboden.
  • Sikrer, at boden så vidt muligt hele tiden holdes ryddet og appettitelig. Rengøring påbegyndes senest en time før vagtskifte. Er man ikke færdig, når vagten overdrages, må hele vagtholdet blive igen, og gøre færdig.

DL må gerne:

  • Hvile, når der er mulighed; men kun én DL ad gangen. Det er DL’s ansvar, at der til enhver tid altid er mindst en vågen DL til stede i pantboden.
  • Holde pauser på lige fod med øvrige frivillige i pantboden.
  • Regulere antallet af frivillige på vagt, skulle der ikke være opgaver til disse.