Holdledere

Hvert hold af frivillige campingværter er ledet af en holdleder, der har det overordnede ansvar for løsningen af opgaverne på holdet.

Som holdleder har du ansvaret for driften af det hold af campingværter, du er tilknyttet, og at jeres vagter forløber, som de skal uden problemer.

Som holdleder refererer du til foreningslederne fra Roskildejob. I fællesskab har I ansvaret for hurtigst muligt at løse de udfordringer, problemer og spørgsmål, der måtte opstå. Det er vigtigt, at I løser jeres opgaver så alle er tilfredse.

Dine opgaver er som holdleder:

  • at repræsentere Roskildejob overfor de andre frivillige på holdet.
  • at sikre at de frivillige, der skal på vagt, også er mødt til tiden – og at du kontakter dem telefonisk samt registrerer eventuelle sygemeldinger og udeblivelser.
  • at fordele arbejdsopgaverne på holdet og sikre, at alle de frivillige løbende roterer mellem opgaverne.
  • at bestille de nødvendige artikler til drift af vagten mm. i god tid.
  • at træde til og hjælpe med opgaverne, når tiden tillader det.

Som holdleder må du gerne holde pause på lige fod med de andre frivillige.

Du melder dig til et bestemt hold

Som holdleder er du tilknyttet et bestemt hold af frivillige campingværter. Du har dermed alle dine vagter sammen med dit hold, og sørger for at de har de ting, de skal bruge, og at vagten forløber, som den skal. Du kan ikke bytte vagt med andre holdledere.

I skemaet nedenfor kan du se, hvornår de forskellige hold har vagt.

VagtperiodeLørdagSøndagMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Morgenvagt
(07.00-15.00)

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Hold 5

Hold 6

Hold 1

Hold 2

Aftenvagt
(15.00-23.00)

Hold 3

Hold 4

Hold 5

Hold 6

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Nattevagt
(23.00-07.00)

Hold 5

Hold 6

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Hold 5

Hold 6

Tilmelding og vagtplan

I skemaet nedenfor kan du se, hvem der er tilmeldt som holdleder for de enkelte hold – og om der stadig mangler en holdleder. 

Klik på tilmeldingsknappen ved det hold, du gerne vil være holdleder for. Her kommer du over i Roskilde Festivals system til frivillige. Her skal du – hvis du ikke allerede har en – oprette en profil.

I tilmeldingsskemaet kan du skrive, hvilket hold, du ønsker at være tilknyttet. Vi vil forsøge efter bedste evne at honerere dit ønske, men vi forbeholder os retten til at rokere holdledere, så vagtplanen går bedst muligt op. Rokerer vi dig til et andet hold, får du så vidt muligt besked i god tid.

Hold 1

Søndag 28.6 07.00-15.00
Mandag 29.6 23.00-07.00
Onsdag 1.7 15.00-23.00
Lørdag 4.7 07.00-15.00

Holdleder

Frivillig

Frivillig

Hold 2

Mandag 29.6 07.00-15.00
Tirsdag 30.6 23.00-07.00
Torsdag 2.7 15.00-23.00
Søndag 5.7 07.00-15.00

Holdleder

Frivillig

Frivillig

Hold 3

Lørdag 27.6 15.00-23.00
Tirsdag 30.6 07.00-15.00
Onsdag 1.7 23.00-07.00
Fredag 3.7 15.00-23.00

Holdleder

Frivillig

Frivillig

Hold 4

Søndag 28.6 15.00-23.00
Onsdag 1.7 07.00-15.00
Torsdag 2.7 23.00-07.00
Lørdag 4.7 15.00-23.00

Holdleder

Frivillig

Frivillig

Hold 5

Lørdag 27.6 23.00-07.00
Mandag 29.6 15.00-23.00
Torsdag 2.7 07.00-15.00
Fredag 3.7 23.00-07.00

Holdleder

Frivillig

Frivillig

Hold 6

Søndag 28.6 23.00-07.00
Tirsdag 30.6 15.00-23.00
Fredag 3.7 07.00-15.00
Lørdag 4.7 23.00-07.00

Holdleder

Frivillig

Frivillig