Holdledere

Hvert hold af frivillige campingværter er ledet af en holdleder, der har det overordnede ansvar for løsningen af opgaverne i området.

Til hvert hold behøves 1 holdleder, der indgår i det samlede hold i Caravan North henholdsvis Caravan South.

Som holdleder har du ansvaret for driften af det hold af campingværter, du er tilknyttet, og at jeres vagter forløber, som de skal uden problemer.

Som holdleder refererer du til Roskilde Festivalens safety manager i dit campingområde. I fællesskab har I ansvaret for hurtigst muligt at løse de udfordringer, problemer og spørgsmål, der måtte opstå. Det er vigtigt, at I løser jeres opgaver så alle er tilfredse.

Dine opgaver er som holdleder:

  • at repræsentere Roskildejob overfor de andre frivillige på holdet.
  • at sikre at de frivillige, der skal på vagt, også er mødt til tiden – og at du kontakter dem telefonisk samt registrerer eventuelle sygemeldinger og udeblivelser.
  • at fordele opgaverne på holdet og sikre, at alle de frivillige løbende roterer mellem opgaverne.
  • at bestille de nødvendige artikler til drift af vagten mm. i god tid.
  • at træde til og hjælpe med opgaverne, når tiden tillader det.

Som holdleder må du gerne holde pause på lige fod med de andre frivillige.

Du melder dig til et bestemt område

Som holdleder er du tilknyttet et bestemt område (Caravan Nord eller Caravan Syd). Du har dermed alle dine vagter i samme område og sørger for at de frivillige værter har de ting, de skal bruge, og at vagten forløber, som den skal. Du kan ikke bytte vagt med andre holdledere.

I skemaet nedenfor kan du se, hvornår de forskellige hold har vagt.

VagtperiodeLørdagSøndagMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Morgenvagt
(07.00-15.00)

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Hold 5

Hold 6

Hold 7

Hold 1

Hold 2

Aftenvagt
(15.00-23.00)

Hold 3

Hold 4

Hold 5

Hold 6

Hold 7

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

10.00 – 17.00

Nattevagt
(23.00-07.00)

Hold 5

Hold 6

Hold 7

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Hold 5

Tilmelding og vagtplan

I skemaet nedenfor kan du se, hvem der er tilmeldt som holdleder for de enkelte hold – og om der stadig mangler en holdleder. 

Hvis du har været frivillig på Roskilde Festivalen tidligere, skal du bruge dit gamle login til People.

Klik på tilmeldingsknappen ved det hold, du gerne vil være holdleder for. Her kommer du over i Roskilde Festivals system til frivillige. Her skal du – hvis du ikke allerede har en – oprette en profil.

I tilmeldingsskemaet kan du skrive, hvilket hold, du ønsker at være tilknyttet. Vi vil forsøge efter bedste evne at honerere dit ønske, men vi forbeholder os retten til at rokere holdledere, så vagtplanen går bedst muligt op. Rokerer vi dig til et andet hold, får du så vidt muligt besked i god tid.

Hold 1

Lørdag 29.6 08.30-15.00
Tirsdag 2.7 22.30-07.00
Torsdag 4.7 14.30-23.00
Lørdag 6.7 06.30-15.00

Holdleder

LH
LH

KN
HE

KM
MMK
NA

Hold 2

Søndag 30.6 06.30-15.00
Onsdag 3.7 22.30-07.00
Fredag 5.7 14.30-23.00
Søndag 7.7 06.30-15.00

Holdleder

SIMJ
KGK

VGK

FS
JA
JJFC

Hold 3

Lørdag 29.6 14.30-23.00
Mandag 1.7 06.30-15.00
Torsdag 4.7 22.30-07.00
Lørdag 6.7 14.30-23.00

Holdleder

CJlCH
MKM

LF
PVR

GC
KH
ZK

Hold 4

Søndag 30.6 14.30-23.00
Tirsdag 2.7 06.30-15.00
Fredag 5.7 22.30-07.00
Søndag 7.7 10.00-17.00

Holdleder

SH
EM

LAL
JST

KO
FO
ARJ

Hold 5

Lørdag 29.6 22.30-07.00
Mandag 1.7 14.30-23.00
Onsdag 3.7 06.30-15.00
Lørdag 6.7 22.30-07.00

Holdleder

MW
RN

JHJ
NH

TSB
SW
HL

Hold 6

Søndag 30.6 22.30-07.00
Tirsdag 2.7 14.30-23.00
Torsdag 4.7 06.30-15.00

Holdleder

DJ
KLH

MA
YE

JG
ME
RB

Hold 7

Mandag 1.7 22.30-07.00
Onsdag 3.2 14.30-23.00
Fredag 5.7 22.30-07.00

Holdleder

WC
NS

IHM
HHM

SL
LTS
SSB

Foreningsledere mm

IT